Jak můžete pomoci i vy?

Předem rovnou píši, že cesta, kterou jsme se vydali, je trnitá. A za ty spousty let co po ní kráčíme, jsme dávno pochopili, že bohužel v některých případech nepomůžou všechny peníze světa! Samozřejmě je možné přispět libovolnou a dobrovolnou částkou na transparentní účet spolku, který naleznete v dolní části. Pomáháme i jinými prostředky a zdroji. A vůbec se nemusí jednat o finanční pomoc. Někdy stačí pouze přijít na konanou akci a chvíli si popovídat s rodiči bojovníčků nebo se samotnými bojovníčky! Říct jim: To zvládnete! I takto se dá např. pomoci :) A to je naše hlavní myšlenka. Malý spolek , s malými gesty, které ale udělají velké věci. Můžete mě tudíž kdykoliv kontaktovat a vše domluvíme. :)

Jak je VAŠE pomoc využita?:

Zde je myšlena především finanční pomoc, kterou zašlete na zmíněný účet. Penízky se ve většině případů vybírají před konkrétní plánovanou akcí. Za ně se pak nakoupí např.: dárečky na Vánoce, na Velikonoce, občerstvení na dětský den atd.. Občas se koná na našich FB stránkách aukce zajímavých věcí, tyto peníze jsou do poslední korunky odeslány na účet onkologicky nemocných dětiček FN Plzeň.

Komu vlastně pomáháme(te)?: 

Pomoc je určena dětem a jejich rodinám z hematoonkologického odd. FN Plzeň Lochotín. Dále dětem a jejich rodinám ( s onkologickým, ale i jiným závažným onemocněním) z karlovarského kraje. Zde je potřeba zdůraznit, že děti z karlovarského kraje( s onkologickým onemocněním) jsou v převážné většině léčené právě ve FN Plzeň Lochotín( nejbližší zařízení zabývající se léčbou tohoto onemocnění). Nezapomínáme například ani na dětské oddělení nemocnice Cheb. :)

Cíle do budoucna?!:

Nikdy to nevzdat!!!!! 

Dokud se nám podaří vykouzlit jednomu jedinému človíčku úsměv na rtech, tak v tom budeme pokračovat…..!!!!!

A třeba právě i s vaší pomocí! :)Zapsaný spolek Bejače prohlašuje, že veškeré dobrovolné příspěvky v rámci jakéhokoliv projektu pomoci dětem jsou a budou využity vždy a výhradně se souladem se stanovami spolku.

Transparentní učet:   336145211/0300